Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az első magyar avatás

2009.07.21

Világvevő - 2003. május 3.
Parti Testvérek

Miután 1951-ben Chilében megalakult a Parti Testvérek első nemzeti egyesülete, több, mint 30 országban követték őket és 1998-ban még Magyarországon is létrehoztak egy úgynevezett „asztalt”. A bizonyos értelemben hagyományőrző klub tengerhajózó tagjai a kalóztársadalom követendő értékeinek ápolását tűzte ki célul és évi nyolc találkozójából legalább egyet tengeri úton tart meg. A Világvevő közönsége Pintér László Zoltántól, egy 16 méteres vitorlás - a Lucifer - tulajdonosától, az évtizedek óta Padovában élő honfitársunktól, a magyar egyesület HUN-I-es jelű kapitányától kaphat történelmi háttéret és némi magyarázatot a "parti testvériség" fogalmához…

Kép - Ma is nyilvánvaló, hogy az egykori kalóz hajóegységek jelentős - ha szabad így mondanom - "szakmai" sikereket tudtak elérni. Például nagyobb tűzerővel és nagyobb létszámú legénységgel rendelkező spanyol galleonékat, hajókat is el tudtak fogni. Ez pedig azt jelenti, hogy volt valamilyen közös és főleg szervezett kapcsolat a kapitány és a kalózhajó legénysége között. Harci akciókat hajtottak végre, az életüket is áldozták a tengeren miközben egymás között is fenn tudtak tartani bizonyos fokú - mégha nem is katonai - fegyelmet, vagy ha úgy tetszik: egy csapatszellemet. Ráadásul képesek voltak adminisztrálni Tortue szigetét, ahol együtt tudtak élni a különböző nemzetekből származó filibuszterek, kalózok.

 
- Tortue volt a bázisuk?
 

- Ez egy lakatlan sziget volt, amit - hogy úgy mondjam - kitulajdonítottak. És valóban ez volt talán a legfontosabb bázisuk a Karib-tenger térségében. Főképpen angolok, franciák, hollandok éltek együtt, de voltak köztük például Brazíliából, Dél-Amerika csendes-óceáni parti részléről is spanyol leszármazottak, akik jól akartak élni vagy egyszerűen csak tetszett nekik a kalandos életforma és behajóztak kalózhajóra.
 

- A kalózok és a parti testvérek szinonímái egymásnak vagy pedig a Parti Testvérek a kalózok szervezete, egy elit csoportja volt?

 

- A Parti Testvérek a XVI-XVII. századbeli karib-térségi tengerészek egy részének a szövetsége, székhelyüknek Tortue-t lehet tekinteni.

 

- És volt külön egy kormányzóságuk, voltak törvényeik, amelyek alapján ők ott éltek?

 

Kép - Igen. Bár a szabályok és a törvények egyszerűek lehettek és talán nem is voltak írottak. De például ha valaki a többségi megegyezés ellenére viselkedett, azt egyszerűen berakták egy csónakba, adtak neki egy kis ennivalót, vizet és megmondták: hagyd el a szigetet. Úgyhogy az adminisztráció nagyon egyszerűen működött... Mindenkinek tiszteletben kellett tartania azt a kevés szabályt, amivel együtt tudtak élni a katonai expedíciók vagy hajóra kelések között. Gyakran megtámadták például a Venezuelai-öbölben lévő Maracaibo-t, mert a spanyol ezüst szállítók legtöbbször onnan indultak el.

 

- A nemzetközi közösség akkoriban hogy fogadta őket?

 

- Abban az időszakban még a Karib-tenger térségében nem lehet a tengeri tér ellenőrzéséről beszélni. A spanyolok szórványosan megtorló támadásokat intéztek, ahol tudták, hogy kalózhajók tartózkodnak, de például az angol hajóhadak volt, hogy megvédték azokat a kalózhajókat vagy filibuszter hajókat, amelyek angol kapitánnyal hajóztak. Tehát ilyen formában még segítséget is kaptak.

 

- Mikor fellegzett be végleg az ősi, hagyományos kalózkodásnak?

 

Kép - Az biztos, hogy az amerikai függetlenségi háborúban még voltak szabad hajózók, tehát olyan privátok által fölszerelt hajók, amelyek harcoltak az angol nemcsak a haditengerészeti, hanem a személy- vagy áruszállító hajók ellen - a saját kockáztatásukra. Őket is még kalózoknak lehet tekinteni. Az 1800-as években aztán nemzetközi egyezmények alapján végképp eltörölték a lehetőségét ennek a szabad fegyverviselésnek vagy hajóháborúnak. Úgyhogy azóta mindenki, aki a saját szakállára kalózkodik, az bűnözőnek tekinthető és minden állam köteles ezeket megbüntetni, hogyha el tudja őket fogni.

 

- Érződik a szavaiból, hogy ön - bizonyos értelemben - tisztelettel beszél róluk...

 

- Igen, hiszen senki sem teljesen fehér, vagy teljesen fekete. De talán inkább fekete volt a francia származású Jean L' Olonnais, akit a spanyolok véres kezű Olonnais-nak hívtak, mert például olyat csinált, hogy elfoglalta a spanyol hajókat, kitépette a szívét az egyik spanyol fogolynak és megetette, vagy meg akarta etetni a barátjával. Viszont voltak olyan személyiségek is, mint például Sir Francis Drake. Erzsébet királynő lovaggá avatta azzal az alkalommal, amikor elfogott egy spanyol hajót és jelentős értékkel tért vissza Angliába. És mivel ez az angol államkasszát is gyarapította, ezért Erzsébet királynő lovaggá ütötte. Sőt, később, amikor a legyőzhetetlen armada, a spanyol flotta meg akarta támadni Angliát, ő mint admirális részt vett a spanyolok elleni csatában és jelentős szerepet is kapott. Ilyen értelemben pozitív figurának kell nevezni. És úgy is mint tengerhajózó, mivel történelmileg elismert, hogy ő hajózott át először a Horn-fok alatt az Atlanti-óceánból a Csendes-óceánig és a Horn-fok alatti tengerrészt, ahol a két óceán találkozik, ezért ma is Drake-tengernek nevezik. Azért igaz az is, hogy éppen kalóz úton volt, fölment Valparaiso-ig, amely Chilének a Csendes-óceáni részén található elég magasan és azt kirabolta...

 

- Önök, akár a magyar parti testvérek, akár az olaszok vagy bárhol másutt a világon valójában hagyományokat követnek, vagy pedig a hagyományokra építve inkább a tengerhajózást és a tenger szeretetét népszerűsítik?

 

- A hangsúly a tenger szeretetén és -tiszteletén van. Ugyanakkor valljuk, hogy minden tengerészt úgy kell elfogadnunk, mintha a testvérünk lenne. Van egy filibuszter ének, ami körülbelül a XVII. századból származik és magyar fordításban valahogy így hangzik: "A hajó az én otthonom, a szabadság az Istenem. Egy a vágyam: hatalom partokon és tengeren." A hatalom a mi értelmezésünkben inkább valami olyasmit jelent, hogy élni a partokon és főleg a tengeren. Ez az az érték, amit véleményem szerint át lehet venni a mai parti testvéreknek is.

 
- És követik is?
 

Kép - Igen. Elfogadjuk az Octálogót, a nyolcas szabályt, ami minden modern parti testvér törvénye. Ez alapvetően a tenger irányába megmutatkozó szeretet és tisztelet, az egymás közötti megértés, de benne van az is, hogy senki se irigyelje például a mások hajóját. Van egy olyan szöveg is, hogy ne legyél büszke, mert akkor a testvérek elfordulnak tőled és a kapitányod megbüntet. Ugyanúgy mint a hajókon, ahol a hajó kapitánya - köztudottan - Isten után az első. Annyiban szebb itt a parti testvéreknél, hogy minden két évben új választás van. Egyébként a régi parti testvéreknél is úgy volt, hogy minden hajóút után a kapitányt újraválasztották. Úgy is mondhatnánk mai nyelven, hogy ez egy "demokratikus" szervezet...

 

- A társasággal együtt az egész továbbra is kicsit misztikus. Talán azért is, mert keveset tudunk róla. Nem tudom, hogy nem veszi-e zokon ha azt mondom mégis, kicsit játéknak tűnik.

 

- Valójában így is van. Mi felnőttek is szeretünk játszani. És a működésünk külsőségeiben vannak is a játékosságot igazoló elemek. Például bármilyen országban történik a pohárköszöntő, a régi formában spanyol nyelven tartjuk. Úgy is hívjuk, hogy golpe de cañon, tehát "ágyúlövés". És az öltözködésünk is hagyomány tisztelő: a háromszögletű régi tengerész kalapot viseljük. Ezen kívül, a testvérré avatás alkalmával a tengerész megkapja a kalóz nevét. A magyarok között van például Bika, Gato pardo, Vitéz, Tűzér, Huszár. Van egy testvérünk, aki amatőr harmonika művész, de szeretjük hallgatni, az ő kalózneve Harmónikás. Az avatáson valamennyien megkapjuk a saját lobogónkat, egy "banderin negro-t" (fekete lobogót), igaz most már nemesített formában. A halálfej és a lábszárcsontok helyett van rajta egy admirális horgony, két keresztbe tett evezőlapát és még három fehér csillag, amely a három nagy óceánt jelzi. Annál, aki végighajózza a három óceánt, a csillag arany színt kap. A testvérré avatáson a jelöltek letérdelnek, felolvassák a nyolcas szabályt, amelyet elfogadnak. A fél szemük le van kötve. Ha az illető testvérré válik, akkor leveszik a szemkötőjét és ekkor már láthatja a világot úgy ahogy van, teljességében...

 

 

 

A mappában található képek előnézete Az első avatás